Nagrody Prezydenta

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:
 • - wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta;
 • - promowanie oryginalnych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na ożywienie regionu;
 • - inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.
Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac:
 • - Nauki ścisłe i przyrodnicze;
 • - Nauki humanistyczno-społeczne;
 • - Nauki inżynieryjno-techniczne;
 • - Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
Nabór wniosków w tegorocznej edycji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 30 września 2023r.
Laureaci
Kryteria wyboru
zobacz
Krok po kroku
zobacz
Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:
 1. Zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 2. Dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;
 3. Pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;
 4. Zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 5. Walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 6. Niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;
 7. Są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego ( w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 8. W przypadku prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.
Kryteria wyboru
Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:
 • Zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 • Dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;
 • Pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;
 • Zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 • Walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 • Niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;
 • Są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego ( w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 • W przypadki prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina. *
Krok po kroku
 1. Zapoznaj się z Regulaminem w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową;
 2. Sprawdź czy Twoja praca spełnia określone w regulaminie wymagania;
 3. Zrób listę potrzebnych dokumentów;
 4. Pobierz kartę zgłoszeniową, wypełnij ją elektronicznie, wydrukuj i podpisz. Termin naboru prac jest co roku ogłaszany decyzją Prezydenta Miasta Szczecin;
 5. Zgromadź pozostałe dokumenty;
 6. Komplet dokumentów złóż w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl. Dokumenty możesz również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62), wówczas elementy zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową przekaż na nośniku elektronicznym (pendrive), z dopiskiem na kopercie ‘Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową’;
 7. Teraz cierpliwie czekaj. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje zwykle w ciągu 90 dni od daty zakończenia naboru;
 8. Jeśli Twoja praca okaże się najlepszą zostaniesz o tym poinformowany pocztą tradycyjną lub elektroniczną;
 9. Odbierz nagrodę i świętuj swój sukces.