Nagrody Prezydenta

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności:
 • - wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta;
 • - promowanie oryginalnych rozwiązań, którepozytywnie wpłyną na ożywienie regionu;
 • - inspirowanie młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.
Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac:
 • - Nauki ścisłe i przyrodnicze;
 • - Nauki humanistyczno-społeczne;
 • - Nauki inżynieryjno-techniczne;
 • - Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
Kryteria wyboru
zobacz
Krok po kroku
zobacz
Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:
 1. Zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 2. Dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;
 3. Zostały zgłoszone przez uczelnie, autora jak również promotora czy opiekuna naukowego pracy na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej;
 4. Zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 5. Zawierają walory metodyczne prezentujące bardzo dobry poziom, adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, prac: magisterskich; licencjackich; inżynierskich;
 6. Prezentuje wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 7. Niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;
 8. Są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego ( w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 9. W przypadki prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.
Kryteria wyboru
Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:
 • Zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;
 • Dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych;
 • Zostały zgłoszone przez uczelnie, autora jak również promotora czy opiekuna naukowego pracy na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej;
 • Zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;
 • Zawierają walory metodyczne prezentujące bardzo dobry poziom, adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, prac: magisterskich; licencjackich; inżynierskich;
 • Prezentuje wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;
 • Niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;
 • Są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego ( w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);
 • W przypadki prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina. *
Krok po kroku
 1. Zapoznaj się z Regulaminem w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową;
 2. Sprawdź czy Twoja praca spełnia określone w regulaminie wymagania;
 3. Zrób listę potrzebnych dokumentów;
 4. Pobierz kartę zgłoszeniową, wypełnij ją elektronicznie, wydrukuj i podpisz. Kartę może wypełnić również Twoja uczelnia, promotor lub opiekun pracy. Termin naboru prac jest co roku ogłaszany decyzją Prezydenta Miasta Szczecin;
 5. Zgromadź pozostałe dokumenty;
 6. Zgromadź pozostałe dokumenty tj. streszczenie pracy, pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD lub pendrive, opinię pracy a w zakresie prac naukowych kierunków architektonicznych także część graficzną i opisową, oświadczenia oraz zgody na publikację przez Gminę Miasto Szczecin*;
 7. Komplet dokumentów zamknij w kopercie z dopiskiem NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ, złóż w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, a w przypadku pracy naukowej kierunków architektonicznych w sekretariacie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
 8. Teraz cierpliwie czekaj. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje zwykle w ciągu 90 dni od daty zakończenia naboru;
 9. Jeśli Twoja praca okaże się najlepszą zostaniesz o tym poinformowany pocztą tradycyjną lub elektroniczną;
 10. Odbierz nagrodę i świętuj swój sukces.